اطلاعیه ها

  • مهم
    کلاسهای این هفته و پنجشنبه هفته آینده برگزار نخواهد شد

  • فرمت تهیه گزارش کارورزی و پروژه
  • Download : Turbo C++ 4.5 Win
  • دانشجویان گرامی می توانند تمرین های هفتگی خود را از طریق ایمیل ارسال کنند و برای تفکیک آنها نام دانشگاه خود را در قسمت موضوع ایمیل وارد کنند.
  •